REFUNDACJA NFZ

Podstawowe kryterium przyznawania refundacji na obuwie ortopedyczne przez NFZ

Kliknij, aby rozwinąć szczegóły

Wrodzone lub nabyte wady stopy:

nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalną powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek; – rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenie na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna); – stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie róznej wielkości.

Skrócenia kończyn dolnych:
  u osób dorosłych co najmniej 3 cm; – u dzieci do 18. roku zycia co najmniej 2 cm

 

Amputacje w obrębie stopy tj.

ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a takze inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego.

Niedowłady i porażenia mięśni

stabilizujących staw skokowy i stopę.

Utrwalone przykurcze stawów

kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp co najmniej o 4 cm (zgięcie podeszwowe).

 Aby otrzymać refundację lub dofinansowanie na protezę należy uzyskać wniosek na zaopatrzenie w wyroby medyczne od lekarza chirurga lub ortopedy, a następnie potwierdzić wniosek w lokalnym oddziale NFZ.

Informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz kodów zleceń można znaleźć w dzienniku ustaw  (tutaj)

Jeśli pacjent ma problem z wpłaceniem udziału własnego lub dopłaty przy zakupie sprzętu ortopedycznego, który jest refundowany przez NFZ powinien zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ 
Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już przyznany przez NFZ, pacjent może się starać się o dofinansowanie z placówki powiatowej. Uwaga!!! W niektórych województwach wymagane jest aby to pacjent uiścił najpierw swój wkład własny a następnie PCPR po przyznaniu refundacji zwraca tę kwotę pacjentowi. Instytucje te mogą dofinansować do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ);

II Indywidualny przedmiot ortopedyczny na zamówienie
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 1. Kopia zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza i potwierdzonego przez NFZ- pierwszy raz gdy zaczyna się produkcja protezy, kolejny raz – uzupełniony zrealizowany z datą odbioru i podpisem odbiorcy, po odebraniu wyrobu.
 2. Fakturę PRO-FORMA z wyceną wnioskowanego dofinansowania, a po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania- LUB
 3. Fakturę VAT na przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ)
 4. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym np. decyzja z ZUS o wysokości renty, 3 ostatnie odcinki emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy itp. w zależności od sposobu pozyskiwania dochodu.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kopia i oryginał do wglądu
 6. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 7. Numer NIP (ewentualnie)
 1. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych. Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np.: łóżka rehabilitacyjnego, schodołazu, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, ramp do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac. Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
 • Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
 • Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS). Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

 

E-mail

stopa@stopa.waw.pl

Adres

ul. Ratuszowa 14, 03-452 Warszawa

Telefon

(22) 619 15 91, 788 072 072